Dotace a projekty | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Dotace a projekty >

Dotace a projekty

V letošním roce 2016 je naše škola začleněna do čerpání těchto dotačních programů a projektů:

·        2016/2017 - Ovoce do škol – celoroční projekt     1x týdně ovoce zdarma pro žáky 1. Stupně SZIF projekt Evropské unie

·         

·        2015 – 2017 - Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování (Společně k bezpečí). MŠMT – prevence rizikového chování

 

·        2017 - Neinvestiční dotace k realizaci projektu "Volný čas 2017"


·         


 

 Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.