Závazek veřejné služby Podpora samostatného bydlení | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Závazek veřejné služby Podpora samostatného bydlení >

Závazek veřejné služby Podpora samostatného bydlení

Posláním podpory samostatného bydlení je podpora důstojného, plnohodnotného života dospělých se zdravotním znevýhodněním, ve spolupráci s jejich rodinou a v jejich přirozeném prostředí, na území Ústeckého kraje.

Cíle služby:

             -Náš uživatel nakoupí vše, co potřebuje
             -Náš uživatel rozumí svým příjmům a výdajům 
            
-Náš uživatel umí uvařit nové pokrmy
            
-Náš uživatel se pravidelně věnuje úklidu své domácnosti 
             -Náš uživatel se pravidelně věnuje péči o sebe 
            
-Náš uživatel se účastní společenský, sportovních a dalších akcí v okolí 
            
-Náš uživatel zlepšuje svůj zdravotní stav
            
-Náš uživatel se orientuje v prostoru a čase 
            
-Náš uživatel bydlí podle svých představ 
            
-Náš uživatel si umí říct o pomoc
            
-Náš uživatel zná svá práva a povinnosti, rozumí možným důsledkům svého rozhodnutí

Cílovou skupinou jsou:

-Lidé od 18 do 64 let

-Lidé se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným)

-Lidé motivovaní k samostatnému bydlení

-Lidé, kteří mají dostatečný příjem pro samostatné bydlení

-Lidé, kteří z důvodu svého zdravotního postižení nepotřebují zvláštní ošetřovatelskou péči

-Lidé, jejichž základní diagnózou není psychiatrické onemocnění


Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabení schopností v oblasti samostatného bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentální, kombinované, tělesné postižení.

-Zájemce potřebuje podporu při zajištění samostatného bydlení
-Zájemce nezvládá běžné úkony v domácnosti (péči o prádlo, úklid,…)
-Zájemce má potíže v hospodaření s penězi
-Zájemce má potíže v cestování
-Zájemce má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit
-Zájemce má potíže s péčí o svou osobu
-Zájemce má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava, …)
-Zájemce potřebuje podporu při udržování nebo zlepšování zdravotního stavu

Zásady při poskytování služby:

-Otevřenost novým metodám práce

-Spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady

-Profesionalita – profesní růst zaměstnanců

-Spolupráce s rodinou

-Aktivní působení na uživatele

-Podpora samostatnosti

-Motivace uživatele

-Individuální plánování

-Týmová spolupráce

-Respektování lidských práv
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.