Více o chráněném bydlení | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Více o chráněném bydlení >

Více o chráněném bydlení

Posláním pobytové služby Chráněné bydlení Arkadie, je podpora dospělých lidí se zdravotním znevýhodněním, žít důstojný a plnohodnotný život v přirozeném prostředí a vztazích.     

 Cíle služby:

 • Náš klient bydlí podle svých představ.
 • Náš klient se podílí na přípravě jídla.
 • Náš klient hospodaří s penězi na týden.
 • Náš klient je šetrný při nakládání s energiemi.
 • Náš klient umí bezpečně ovládat spotřebiče, které potřebuje.
 • Náš klient se pravidelně věnuje péči o sebe.
 • Náš klient tráví svůj volný čas podle svých představ a s lidmi podle své volby.
 • Náš klient si umí říct o podporu nebo pomoc.
 • Náš klient se umí dostat na potřebná místa v domluvený čas.
 • Náš klient pravidelně a samostatně užívá léky.
 • Náš klient dodržuje zásady bezpečnosti v prostorách bytu i v jeho okolí.
 • Náš klient se podílí chodu domácnosti
 •  Náš klient zná svá práva a povinnosti.

Cílovou skupinou jsou:

 • lidé od 18-ti let.
 • lidé s převážně mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
 • lidé, kteří potřebují každodenní pomoc od jiného člověka. Avšak nepotřebují zvláštní ošetřovatelskou péči.
 • lidem, jejichž základní diagnózou není psychiatrické onemocnění

Služba je určena osobě, která se nachází v některé z následujících nepříznivých sociálních situací:

(Nepříznivou sociální situací rozumíme ztrátu nebo oslabení schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu - mentální, kombinované, tělesné postižení)

·         Zájemce potřebuje každodenní/celodenní pomoc od jiného člověka.

·         Zájemce potřebuje pomoc při zvládání běžných úkonů v domácnosti (péče o prádlo, úklid,…).

·         Zájemce potřebuje pomoc při hospodaření s penězi.

·         Zájemce potřebuje pomoc při cestování.

·         Zájemce potřebuje podporu při zajišťování svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit.

·         Zájemce potřebuje pomoc s přípravou stravy (nakupování, vaření,…).

·         Zájemce potřebuje podporu při zajištění péče o svou osobu.

·         Zájemce potřebuje podporu při zlepšování svého zdravotního stavu.

 Zásady při poskytování služby:

 • Otevřenost novým metodám práce
 • Spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady
 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Spolupráce s rodinou
 • Aktivní působení na klienta
 • Podpora samostatnosti
 • Motivace klienta
 • Individuální plánování
 • Týmová spolupráce
 • Respektování lidských práv


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.