Sociální služba Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služba Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením >

Sociální služba Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována podle § 37 písm.3 a
zahrnuje tyto činnosti:
•    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•    Sociálně terapeutické činnosti
•    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílem služby je předávat uživatelům se zdravotním postižením informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, společně hledat různé možnosti řešení jejich situace,  pomáhat tyto možnosti realizovat a přispívat tak ke zvýšení kvality života každého uživatele.

Cílová skupina:
•    Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením, kteří jsou žáky školy Arkadie, uživateli sociálních služeb nebo zaměstnanci chráněných dílen Arkadie
•    Služba je rovněž určena pro rodinné příslušníky a  zákonné zástupce těchto osob.

Zásady při poskytování služby odborné sociální poradenství:
•    Zachovávání lidské důstojnosti
•    Otevřenost novým metodám práce
•    Spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady atd.
•    Profesionalita
•    Spolupráce s rodinou
•    Aktivní působení na uživatele
•    Podpora samostatnosti
•    Podpora motivace uživatele

Principy na kterých je založeno poskytování služby denní stacionář:
•    Individuální plánování
•    Princip získávání zpětné vazby od uživatelů, rodiny
•    Týmová spolupráce multidisciplinárního týmu
•    Respektování lidských právSoučástí této služby je také poskytnutí základního sociálního poradenství, které přispívá k řešení nepříznivé sociální situace uživatele. Tato forma poradenství je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.