Projekty spolufinancované Evropskou unií | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Ostatní služby a projekty > Projekty spolufinancované Evropskou unií >

Projekty spolufinancované Evropskou unií

V období 2005 až 2014 jsme realizovali nebo právě realizujeme následující projekty s podporou Evropské Unie - odkaz k webovým stránkám Strukturálních fondů Evropské Unie

Název projektu: "Průvodce po evropském trhu práce - příležitosti - podpora - individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením.“
Registrační číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134003 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci 
Trvání projektu: 1. 08. 2013 – 31. 7. 2015
Celkový rozpočet projektu: 24.000,- €
více o projektu klikněte zde

Název projektu: Přenos výukových metod a manuálů pro pracovní trénink osob s mentálním postižením                   
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00109 
Trvání projektu: 1. 09. 2010 – 28. 2. 2013
Celkový rozpočet projektu: 2 821 026,00 Kč
 více o projektu klikněte zde

Název projektu: "Ověření, evaluace, adaptace a další rozvoj efektivních metod zaměřených na rozvoj kompetencí a instrumentů používaných partnery k podpoře účasti osob se zdravotním postižením na evropském pracovním trhu.“
Registrační číslo projektu: CZ/10/LLP-LdV/PS/P/134046 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci 
Trvání projektu: 1. 08. 2010 – 31. 7. 2012
Celkový rozpočet projektu: 24.000,- €
více o projektu klikněte zde

Název projektu: Integrace lidí se zdravotním postižením prostřednictvím profesního vzdělávání v Arkadii Teplice                   
Registrační číslo projektu: CZ2003/005-601.08.03 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci pomoci nečlenským zemím fondu Phare 2003 RLZ a státního rozpočtu č. smlouvy 2.1/243 
Trvání projektu: 1. 11. 2005 – 31. 8. 2006
Celkový rozpočet projektu: 39 306, 58 EUR
Výše finanční pomoci z prostředků EU: 29 479,94 EUR  
Výše finanční pomoci z prostředků SR ČR: 9 826,65 EUR  

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státkním rozpočtem České republiky


Název projektu:
Cesty k (nejen) pracovnímu uplatnění a integraci lidí se zdravotním postižením
Registrační číslo projektu: CZ 04.1.05/3.2.25/2855 financovaný z prostředků strukturálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu, grantového schématu CZ.04.1.05/3.2.25.1
trvání projektu: 1. 12. 2005 – 30. 6. 2007
Celkový rozpočet projektu: 5 888 221,-
Výše finanční pomoci z prostředků EU: 4 710 577,- Kč  
Výše finanční pomoci z prostředků ÚK:   588 822,- Kč
bližší informace o 
projektu ke stažení zde

Název projektu: Cesty k nejen pracovnímu uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním v regionu Teplice
Registrační číslo projektu: CZ 04.1.05/3.2.25.4/5234 financovaný z prostředků strukturálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu, grantového schématu CZ.04.1.05/3.2.25.4
trvání projektu: 1. 07. 2007 – 30. 6. 2008
Celkový rozpočet projektu: 4 021 758,-
Výše finanční pomoci z prostředků EU: 3 217 406,- Kč
 
Výše finanční pomoci z prostředků ÚK:   402 176,- Kč   

  
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ústeckým krajem  


Název projektu:
Cesty k efektivitě a kvalitě v Arkadii
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/2.3.15.3/0065 financovaný z prostředků Globálního grantu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 
trvání projektu: 1. 08. 2007 – 30. 6. 2008
Celkový rozpočet projektu: 650 000,-

         
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky    Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.