Přechod ze školy do života. | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Přechod ze školy do života. >

Přechod ze školy do života.

    Každým rokem jsou absolventi speciální školy Arkadie postaveni před otázku „Co dál? Co budu po škole dělat?“. Proto na začátku roku 2010 začal ve škole probíhat pilotní program Přechod ze školy do života, který by jim mohl tyto a i jiné otázky zodpovědět. Cílem tohoto programu má být motivace studentů posledních ročníků speciální školy k dalšímu vzdělávání či k hledání práce na volném trhu. Přispět by k tomu měla nejen pravidelná skupinová setkání studentů s pracovní konzultantkou, ale také exkurze do různých firem a spolupráce s Informačním a poradenským střediskem (IPS) při Úřadu práce v Teplicích.
     Na společných schůzkách s konzultantkou studenti, formou různých technik a skupinových diskusí, poznají více sami sebe a ujasní si, co od svého života a budoucnosti očekávají a co pro to sami mohou udělat.
     Během prvního běhu programu se měli studenti možnost seznámit s tím, co nabízí Úřad práce v Teplicích, ale také přišli do kontaktu s poradkyní pro volbu povolání na IPS, paní Janíčkovou. Ta byla ze studentů nadšena, protože projevovali velký zájem o poskytované informace o možném dalším studiu. Na exkurzi se byli podívat na výrobu kancelářských a školních potřeb ve firmě Hit Office, s.r.o., kde je velmi ochotně provedla paní Kadeřábková. Za vůní sladkých zákusků je dovedla exkurze do firmy Indian, s.r.o., kde jim vše ukázala paní Chlupsová. Všem zpětně děkujeme za milé a přínosné setkání. V září se pracovní konzultantka začne znovu setkávat s dalšími studenty, které čeká odchod ze školy a tedy i rozhodování o tom, co by chtěli dělat.
     A jaká je vize programu Přechod ze školy do života? Snad se poštěstí přesvědčit zaměstnavatele k poskytnutí praxí studentům ve firmách na otevřeném trhu práce. Studenti by tak mohli získat větší přehled o možnostech budoucího uplatnění a možná i více šancí při hledání pracovního místa.

Firmou Hit Office s.r.o. provázela účastníky exkurze paní Kadeřábková:


Součástí společných setkání bylo i vytvoření koláže Můj život

Praxe studentů Arkadie ve firmách na volném trhu

Studenti Praktické školy Arkadie mají od listopadu roku 2010 znovu možnost praxí ve firmách na volném trhu. Tyto praxe navazují na probíhající program Přechod ze školy do života, který studentům má otevřít oči při rozhodování o tom, co budou chtít po škole dělat. Někteří studenti začali uvažovat o možném dalším studiu v různých učebních oborech. Jiní by chtěli pracovat. Studentům byla v poslední době nabízena praxe v rámci výrobních programů chráněných dílen Arkadie. Od minulého roku mají ale opět možnost nahlédnout do pracovního života mimo Arkadii prostřednictvím tří firem na volném trhu. Patří mezi ně restaurace Zahrada, jídelna Zdravěnka a firma Obalexpres, s.r.o.. V prvních dvou zmíněných jsou studenti součástí kuchyňského provozu, kde mají na starosti pomocné práce. Ve firmě Obalexpres, s.r.o. se soustřeďují na kompletaci lepenkových krabic. Ohlasy ze strany studentů, ale i zaměstnavatelů jsou pozitivní. Studenti si mohou ověřit nejen svou schopnost vykonávat konkrétní pracovní činnost na běžném pracovišti, ale také jsou po dobu praxe součástí týmu spolupracovníků a přicházejí do kontaktu se zákazníky, takže se rozvíjí i jejich komunikace a vystupování na veřejnosti. Pro zaměstnavatele je to také dobrá zkušenost. Tradičně se zaměstnavatelé obávají zaměstnávat člověka s mentálním postižením. Prostřednictvím praxí se mohou přesvědčit o tom, že studenti praktické školy jsou také dobří pracovníci a je určitá naděje, že v budoucnu takového člověka zaměstnají.


Michal, student praktické školy, ve firmě Obalexpres s.r.o.


Petra, studentka praktické školy, v restauraci Zahrada

Exkurze studentů praktické školy do SOŠ Trmice

Za pár měsíců bude čekat studenty Praktické školy Arkadie absolvování závěrečných zkoušek. Už nyní je ale čas přemýšlet nad tím, jakou cestou se po ukončení školy budou chtít vydat. Většina studentů by chtěla pokračovat ve studiu v odborných učilištích. Jednou ze škol, která nabízí několik oborů dalšího vzdělávání je Střední škola Trmice. A právě sem se studenti Praktické školy jeli v pátek 7.října 2011 podívat. Doprovod třem studentům dělali jejich rodinní příslušníci, kteří si také rádi prohlédli školu, ve které by jejich děti mohly studovat.

Měli možnost vyslechnout si jaké obory škola nabízí, jak studium probíhá, dozvěděli se bližší informace o odborných praxích a seznámeni byli také s nabídkou volnočasových aktivit. Největší zájem byl ze strany studentů o obor stravovací a ubytovací služby a pečovatelské služby.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.