Pravidla pro uživatele odlehčovací služby | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Pravidla pro uživatele odlehčovací služby >

Pravidla pro uživatele odlehčovací služby

•    Pokud nemá uživatel podepsanou smlouvu s Arkadií o využívání odlehčovací služby, musí ji podepsat dříve, než začne službu využívat. Přílohou je ceník služeb a vnitřní pravidla odlehčovací služby.

•    Odlehčovací službu je možné objednat kdykoliv u vedoucího  služby  Mgr. Marka Petlana a to telefonicky na tel: 602 266 895, mailem: petlan@arkadie.cz

•    Odlehčovací služba mimo zařízení Arkadie bude poskytována do 20km od Teplic.

•    Službu je nutné objednat s dostatečným předstihem, 7 dní předem. V případě nenadálých situací bude zajištěna odlehčovací služba neodkladně, pokud to bude možné.

•    Pokud je odlehčovací služba poskytována v prostorách Arkadie, je rodič povinen přivést svého syna/dceru na místo smluvené pro poskytnutí odlehčovací služby.

•    V případě, že je odlehčovací služba poskytována u uživatele doma, je uživatel povinen hradit dopravu (vlakem nebo autobusem) asistenta na místo určení.

•    Potvrzení objednávky bude provedeno telefonicky, vedoucí služby informuje objednávajícího o jménu asistenta a potvrdí domluvené podmínky. V případě potřeby, zajistí náhradního asistenta, o čemž neprodleně informuje objednávajícího.

•    Při převzetí klienta asistentem je vyplněn protokol o převzetí, průběhu a ukončení odlehčovací služby.  Vždy musí být podepsán jak asistentem, tak uživatelem (rodičem…)

•    Rodič je při předávání svého syna/dcery povinen nahlásit změny v údajích o klientovi. Tyto změny budou zaznamenány.
•    Nastanou-li změny ve zdravotním stavu klienta, je rodič povinnen  informovat o této skutečnosti vedoucího služby nebo asistenta, bude provedena aktualizace krizového plánu uživatele.

•    Každý uživatel služby  má právo podat stížnost. Se způsobem podání stížnosti je uživatel seznámen při podpisu smlouvy.

•    Pokud objednávající předává asistentovi finanční obnos určený na dohodnuté volnočasové aktivity, stravování aj. sepíše s ním asistent protokol o předání finanční částky a po skončení odlehčovací služby tuto částku objednávajícímu vyúčtuje. Správnost potvrdí objednávající a asistent svými podpisy.

•    Každý uživatel má možnost domluvit si schůzku s vedoucím služby, kdykoliv to bude potřebovat.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.