Keramické pece pro Arkadii | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Keramické pece pro Arkadii >

Keramické pece pro Arkadii

Výroba keramiky je s Arkadií spojena již řadu let. Jedna z nejstarších řemeslných činností člověka
provází děti ve speciální škole v rámci výtvarné i pracovní výchovy, je jednou z oblíbených činností
ve stacionářích, ale zejména je nejvýznamnějším výrobním programem chráněných dílen. Díky
návštěvníkům lázní, ale i přátelům Arkadie, se naší keramikou, vytvořenou lidmi se zdravotním
postižením, těší lidé snad na všech kontinentech. Již více než 15 let je v Arkadii pro tuto činnost
vytvářeno technické zázemí.

Finančně nejnáročnější je pořizování vypalovacích pecí. Vzhledem k tomu, že některá zařízení svou
pec ještě nemají a pece v jiných v některých případech dosluhují, přivítali jsme grantové řízení
Nadace ČEZ a podali projekt „Keramické pece pro chráněnou dílnu“. Díky příspěvku Nadace ČEZ
ve výši 250 tis. Kč v roce 2012 došlo k udržení více než dvaceti pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v keramické výrobě Arkadie zaměstnány.

Spolupráce s ČEZ a jeho nadací trvá již řadu let. Již třikrát se pro Arkadii „šlapalo“ na oranžovém
kole, Nadace ČEZ také několikrát přispěla v rámci Podpory regionů na provoz pravidelné dopravy
dětí se zdravotním postižením, dobrovolníci z řad zaměstnanců pomáhají každoročně v jednotlivých
zařízeních v rámci dobrovolnických dnů, v jednom případě se zaměstnanec ČEZ podílel na
prázdninové činnosti s klienty Arkadie. ČEZ patří mezi nejvýznamnější podporovatele činnosti Arkadie
a věříme, že tomu tak bude i nadále.


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.