Informace pro zájemce o službu Podpora samostatného bydlení | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Informace pro zájemce o službu Podpora samostatného bydlení >

Informace pro zájemce o službu Podpora samostatného bydlení

Obsah:
 • Poslání služby
 • Komu je služba určena
 • Cíle služby
 • zásady při poskytování služby
 • Rozsah a kapacita poskytované sociální služby
 • kDE A KDY vÁM SLUŽBU MŮŽEME POSKYTNOUT
 • CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE O SLUŽBU ZÁJEM

 

Poslání

posláním služby je podporovat vás v naplnění důstojného a plnohodnotného života.

tuto podporu vám můžeme zajistit ve spolupráci s vaší rodinou a ve vašem přirozeném prostředí.

podporu vám zajistíme v rámci ústeckého kraje.

Komu je služba určena

služba je určena lidem od 18 do 64 let.

služba je určena lidem SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (mentálním, TĚLESNÝM a kombinovaným).

SLUŽBA JE URČENA LIDEM MOTIVOVANÝM K SAMOSTATNÉMU BYDLENÍ.

SLUŽBA JE URČENA LIDEM, KTEŘÍ MAJÍ DOSTATEČNÝ PŘÍJEM PRO SAMOSTATENÉ BYDLENÍ.

služba je určena těm, kteří nepotřebují zvláštní ošetřovatelskou péči.

služba je určena těm, kteří nemají psychiatrické onemocnění.

 

služba je určena lidem, kteří se nacházejí v některé z těchto nepříznivých sociálních situací:

 • mAJÍ POTÍŽE PŘI ZAJIŠTĚNÍ SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
 • MAJÍ POTÍŽE PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ V DOMÁCNOSTI (JAKO JE NAPŘíklad PÉČE O PRÁDLO, ÚKLID, …)
 • mÁJÍ POTÍŽE S HOSPODAŘENÍM S PENĚZI.
 • MAJÍ POTÍŽE V CESTOVÁNÍ.
 • MAJÍ POTÍŽE SE ZAJIŠŤOVÁNÍM SVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ U LÉKAŘE, NA ÚŘADECH, V ZAMĚSTNÁNÍ, PŘI ZAJIŠTĚNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT.
 • MAJÍ POTÍŽE S PÉČÍ O SVOU OSOBU
 • MAJÍ POTÍŽE PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY (NAKUPOVÁNÍ, PŘÍPRAVA)
 • MAJÍ POTÍŽE PŘI UDRŽOVÁNÍ ČI ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU.

 

Cíle služby – pomůžeme Vám:

 • UMĚT NAKUPOVAT VŠE, CO POTŘEBUJETE.

 • ROZUMĚT SVÝMN PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM.

 • UMĚT UVAŘIT NOVÉ POKRMY.

 • VĚNOVAT SE PRAVIDELNĚ ÚKLIDU SVÉ DOMÁCNOSTI.

 • VĚNOVAT SE PRAVIDELNĚ PÉČI O SEBE.

 • ÚČASTIT SE SPOLEČENSKÝCH, SPORTOVNÍCH A DALŠÍCH AKCÍ V OKOLÍ.

 • ZLEPŠOVAT VÁŠ ZDRAVOTNÍ STAV

 • ORIENTOVAT SE V PROSTORU A ČASE

 • BYDLET PODLE SVÝCH PŘEDSTAV

 • UMĚT SI ŘÍCT O POMOC

 • ZNÁT SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI A ROZUMĚT DŮSLEDKŮM SVÝCH ROZHODNUTÍ

  Zásady při poskytování služby

 • jsme otevřeni novým metodám práce
 • spolupracujeme například s lékaři, úřady
 • abychom vám zajistili co nejlepší poskytování služby, vzděláváme se
 • spolupracujeme s rodinou
 • budeme vás podporovat v tom, abyste si svůj osobní cíl zvládl splnit sám.
 • budeme vás v průběhu služby motivovat k SAMOSTATNÉMU plnění vašich cílů
 • sestavíme s vámi individuální plán, podle kterého budeme v průběhu poskytování služby postupovat.
 • pracujeme v týmu
 • dbáme na dodržování lidských práv

 

Rozsah a kapacita poskytované sociální služby

SLUŽBA JE POSKYTVÁNA OBVYKLE FORMOU INDIVIDUÉLNÍCH SETKÁNÍ V TERÉnU (BYT klienta, ÚŘAD, ORDINACE,…)

NABÍZÍME PODPORU A POMOC:

 • S ÚKLIDEM A ÚDRŽBOU DOMÁCNOSTI A OSOBNÍCH VĚCÍ

 • PŘI ZÍSKÁVÁNÍ NÁVYKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAJIŠTĚNÍM CHODU DOMÁCNOSTI

 • PŘI ÚDRŽBĚ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

 • SE ZAJIŠTĚNÍM STRAVY

 • PŘI ZAJIŠTĚNÍ VELKÉHO ÚKLIDU DOMÁCNOSTI, NAPŘÍKLAD SEZÓNNÍHO ÚKLIDU, ÚKLIDU PO MALOVÁNÍ

 • V HOSPODAŘENÍ S PENĚZI VČETNĚ POMOCI S NÁKUPY A BĚŽNÝMI POCHŮZKAMI

 • PŘI ZVLÁDÁNÍ VÝCHOVY DĚTÍ V RODINĚ

 • PŘI PRACOVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI S DĚTMI

 • PŘI NÁCVIKU A UPEVŇOVÁNÍ MOTORICKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

 • PŘI OBNOVENÍ NEBO UPEVNĚNÍ KONTAKTU S RODINOU A POMOC A PODPORA PŘI DALŠÍCH AKTIVITÁCH PODPORUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB

 • V OBLASTI PARTNERSKÝCH VZTAHŮ

 •  PŘI ZÍSKÁVÁNÍ NÁVYKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAŘAZENÍM DO PRACOVNÍHO PROCESU

 • DOPROVÁZENÍ DOSPĚLÝCH DO ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, K LÉKAŘI, NA ZÁJMOVÉ AKTIVITY, NA ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI A INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A DOPROVÁZENÍ ZPĚT

 • PŘI ZÍSKÁVÁNÍ NÁVYKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAŘAZENÍM DO BĚŽNÉHO SPOLEČENSKÉHO PROSTŘEDÍ VČETNĚ VYUŽÍVÁNÍ BĚŽNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

 • při SOCIOTERAPEUTICKých ČINNOSTech, JEJICHŽ POSKYTOVÁNÍ VEDE K ROZVOJI NEBO UDRŽENÍ OSOBNÍCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PODPORUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB

 • PŘI KOMUNIKACI VEDOUCÍ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

 • PŘI VYŘIZOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ.

   

  kDE A KDY vÁM SLUŽBU MŮŽEME POSKYTNOUT

  pODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ JE TERÉNNÍ SLUŽBA.
  TO ZNAMENÁ, ŽE JE POSKYTOVÁNA PŘÍMO V BYTĚ UŽIVATELE NEBO NA JINÉM DOMLUVENÉM MÍSTĚ NAPŘÍKLAD U LÉKAŘE, V OBCHODĚ, NA ÚŘADĚ, NA POŠTĚ.
  SLUŽBU POSKYTUJEME V PĚTI BYTECH, KTERÉ MÁME PRONAJATY OD MAGISTRÁTU MĚSTA TEPLICE A TAKÉ V SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTECH klientů V OKOLÍ 20KM OD TEPLIC.KONTAKTNÍM MÍSTEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ JE „ASISTENTSKÝ BYT“ NA ADRESE: BRATISLAVSKÁ 2008/1, 415 01 TEPLICEZDE JSOU ASISTENTI K DISPOZICI VE VŠEDNÍ DNY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 9:00 DO 17:00.          MIMO PRACOVNÍ DOBU ASISTENTŮ (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK, DOVOLENÁ) PROBÍHÁ SETKÁNÍ DLE DOMLUVY.

  CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE O SLUŽBU ZÁJEM

 • pokud vás nabídka naší služby zaujala a chcete se o službě dozvědět více,  kontaktujte sociální pracovnici:
  Mgr. Alenu Tonovou, TEL: 724 849 297, 417 563 062, email:tonova@arkadie.cz. Domluví si s vámi schůzku a projedná s vámi vaše přání a potřeby.Službu PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Vám poskytneme, pokud může naplNit Vaše potřeby a je zde volné místo.
  Pokud nemá služba volnÉ místo a budete mít o službu zájem, můžete být zařazeni do evidence žadatelů

  SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZA 60 AŽ 80 KORUN ZA HODINU, DLE VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

  NA SHLEDANOU S VÁMI SE TĚŠÍ

  ASISTENTI PODPORY SAMOSTATNÉHO BYDLENÍVytvořila společnost NEXU, s.r.o.