MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana


VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍDruh školy:
  Základní škola IZO: 102 000 603

nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 80

místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1.2. U Nových lázní 1286/9, 415 01   TeplicePurkyňova 10/2004, 415 01   Teplice


Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-B Základní škola
1. 79-01-B/001 Pomocná škola
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
délka vzdělávání: 10 r. 0 měs.
40
79-01-C Základní škola
2. 79-01-C/001 Základní škola
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
40
dobíhající obor
3. 79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
40

Činnost vykonává právnická osoba
Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

identifikátor právnické osoby: 600 023 737 IČ: 25 048 791
právní forma: obecně prospěšná společnost
adresa: U Nových lázní 1286/9
415 01   Teplice


Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.


IZO: 102 000 603 -1-  

k IZO: 102 000 603
-2-  

Ředitel:Mgr. Ivan Růžička, narozen 7. 11. 1967

statutární orgán: Mgr. Ingrid Štroblová, narozena 30. 3. 1962
trvalý pobyt: Kollárova 23
415 01   Teplice


Datum účinnosti posl. rozhodnutí: 13. 11. 2006
Datum vystavení posl. rozhodnutí: 13. 11. 2006
Č. j. posledního rozhodnutí: 26 613/2006-21
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2008
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 25. 7. 1996
Datum výpisu: 28. 1. 2009


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tento výpis má pouze informativní charakter. Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu
( http://www.msmt.cz )

Dne : 28. 1. 2009